ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 30/10/1950

דו"ח מאת מבקר המדינה; הדרישה שהממשלה תהיה אחראית לקורס הדולרים בקשר לקניית זרעים; החרמת מצרכי מזון אצל העולים החדשים; השפעת ההוצאות על מצב המטבע הזר; תוספת לתקציב הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים