ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 04/10/1950

תשובות מר הורוביץ על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים