ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 18/09/1950

דירוג עובדי הכנסת ולשכת מבקר המדינה; מאזן התשלומים ומצב המטבע; ערבויות הממשלה לאפ"ב; קביעת סדר העבודה של הוועדה; בחירת ועדת משנה למס מותרות ומרכזים לוועדות המשנה הקיימות; שונות; תקציב הבטחון לשנת 1950/51; תקציב החינוך לשנת 1950/51

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים