ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 09/08/1950

אישור תקציב מהתקציב המיוחד להעברת משרדי הממשלה לירושלים; העברות מסעיף לסעיף בתקציב הכנסת; תקציב החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים