ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 25/07/1950

מילוים; מלווה-פרסים לעיריות; מס העברה לעיריות; צווי מכס ובלו; שביתת עורכי הדין בשירות המדינה; תקציב החינוך; תקציב הפיתוח (המשך); תשובות על שאילתות (אשלג ונפט)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים