ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 05/07/1950

המלווה העממי; ועדת המשנה לענייני הסוכנות היהודית; מלוים אחרים; עודפי התקציב משנת 1949/50; עודפי התקציב משנת 1949/50 - המשרד לנפגעי מלחמה; עודפי התקציב משנת 1949/50 - העברת משרדי הממשלה והכנסת לירושלים; עודפי התקציב משנת 1949/50 - משרד הדתות; עודפי התקציב משנת 1949/50 - משרד החינוך והתרבות; עודפי התקציב משנת 1949/50 - משרד הסעד; עודפי התקציב משנת 1949/50 - משרד העלייה; עודפי התקציב משנת 1949/50 - עבודות ציבוריות (העברות כספיות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים