ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 04/07/1950

הגדלת דמי העברת קרקעות לטובת העיריות והרשויות המקומיות האחרות; הנחת הצעות חוקים על שולחן הכנסת; ועדות משנה; חוק הארנונה; מלווה-הגרלות לעיריות; מלווה לפרדסנות; עבודת הוועדה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים