ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 22/06/1950

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התש"י-1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים