ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 21/06/1950

הצעות נוספות להכנסות - בלו על קפה; הצעות נוספות להכנסות - מכירת רכוש המדינה; הצעות נוספות להכנסות - מס "הלוך"; הצעות נוספות להכנסות - מס על כלבים; הצעות נוספות להכנסות - מס רוחי מלחמה; חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה, התש"י (1950); חוק לתיקון פקודת מס רוחי חברות; חוק מס קליטה - תיקון - 1950; חוק מס רכוש עירוני - הוראות שונות, התש"י (1950); חוק מס שבח מקרקעים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים