ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 31/05/1950

איגרות החוב של ממשלת המנדט; ארנונה; בירור תביעות הסוכנות היהודית ושיתוף הממשלה בעול הקליטה; בנין הכנסת: - בית העם; הוצאות אדמיניסטרטיביות; הוצאות אירגוניות; הלוואות לעיריות לשיכון ותיקים; המשך הדיון על התקציב - הכנסות - מס-רכוש; חוק מלווה לפרדסנים; חוק פקודת המסחר עם האויב; מס-מותרות; פרסום בעיתונות; פעולות מודיעין לסקר דעת הקהל; קבלת פקידים חדשים; שיטת המסים של העיריות; שכר דירה ברכוש הנטוש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים