ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 02/05/1950

חוק המלווה ל"צים" חברת שיט לישראל בע"מ; חוק המלווה למועצה לשווק פרי הדר; חוק מלווה לעיריית תל-אביב; חוק מלווה לפרדסנים; מס בנזין; מתן ערבות לחברת התעופה "אל-על"; עבודת הוועדה; עבודת הוועדה; תביעות הסוכנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים