ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 27/03/1950

חוק התקציב (אפריל -יוני 1950), התש"י -1950; חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1949/50, התש"י - 1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים