ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/03/1950

היחסים שבין הממשלה והמועצות המקומיות; הצעות התקציב; חברת האשלג; עבודת הוועדה; שיכון ותיקים; תלונה על אגף במשרד הדתות; תקציב הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים