ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 21/02/1950

העברות מסעיף לסעיף במשרד החקלאות; תקציב הכנסת; תקציב מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים