ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/02/1950

ביצורים; הגדלת המכס; העברות מסעיף משנה לסעיף משנה; מו"מ עם אנגליה; סדר היום לישיבה הבאה; סיור חברי הוועדה; תקציב הכנסת ;תקציב מבקר המדינה; תקציב משרד הסעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים