ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 31/01/1950

התקציב לשנת הכספים הבאה; ועדת המשנה לענייני סעד; ישיבות ועדת המשנה; מבקר המדינה; ערבות הממשלה להלוואות לרשויות מקומיות; שאילתות; תנאי ההלוואות לשיכון הוותיקים; תקציב הכנסת; תקציב הפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים