ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 30/01/1950

בצורים ביישובי הספר; העברות מסעיף לסעיף; תקציב הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים