ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 24/01/1950

הקצבה בקשר עם העברת הכנסת לירושלים; עבודת ועדות המשנה; עבודת ועדת הכספים; תקציב הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים