ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 10/01/1950

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הכנסת; העברות מסעיף לסעיף בתקציב משרד נפגעי מלחמה; סמכויות הוועדה; שונות; תוספת לתקציב משרד המשפטים; תקציב העברת הכנסת לירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים