ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 02/01/1950

עבודת הוועדה; רכוש היהודים בשוויצריה-שאילתא; שונות; תקציב הפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים