ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 26/12/1949

הוצאות העברת הכנסת לירושלים; חברת האשלג; סדר עבודת הוועדה; שונות; שיכון בעלי המשפחות המתגייסים לצבא הקבע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים