ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 14/12/1949

מאזן התשלומים והמטבע הזר; מצב העבודה בבתי הזיקוק; נכסי נפקדים; עבודת הוועדה; תקציב הבטחון; תקציב מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים