ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/12/1949

העברות מסעיף לסעיף בתקציב משרד הסעד; מאזן התשלומים של המדינה, מצב המטבע והדוויזים; סדר עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים