ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/11/1949

הכנסת סעיפים לסדר היום; הכנסת שאילתא בנוגע לאגרות חוב; הכנסת שאילתא בנוגע למטבע זר; חברת האשלג; סיור חברי הוועדה; תקציב הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים