ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 31/10/1949

אשור מתן ערבות - הלוואה לפרדסנים; הוויכוח בעניין חברת האשלג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים