ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 31/10/1949

הסוכנות היהודית; העברות מסעיף לסעיף; חברת האשלג; עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים