ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/10/1949

ועדות המשנה לשינויים בתקציב המשרדים; חובות הממשלה לסוכנות היהודית; שאלת שחרור חפצי העולים ממסים - משאלת א. הרצפלד; שונות; נספח- סיכום דיון ועדת המשנה לבחינת תקציב משרד החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים