ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/09/1949

העברה מסעיף לסעיף, ותוספות לתקציב הכנסת לפי הצעה שהוגשה; תביעת הסוכנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים