ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 05/09/1949

מינוי ועדות משנה להעברות מסעיף לסעיף; תקציב משרד הבטחון (בהשתתפות שר הבטחון וב"כ משרד הבטחון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים