ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 25/08/1949

שאלות מר רפטור לשר האוצר בדבר העבודה בחברת האשלג; תקציב ההוצאה לשנת 1949/50

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים