ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 10/08/1949

אישור העברה מסעיף לסעיף בתקציב משרד ראש הממשלה; אישור סעיף בחוק לתיקון פקודת מס העיריה ומסי ממשלה (פיטורין), התש"ט-1949; המשך הדיון בסעיפי ההכנסה בתקציב שנת 1949/50; שאלת מתן רשות הסתייגות לחברות הכנסת שאינן חברות וועדת הכספים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים