ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 03/08/1949

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים