ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 26/07/1949

חוק התקציב לחדש אוגוסט, התש"ט - 1949; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התש"ט-1949; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים