ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 20/07/1949

שנויים בחוק מס ההכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים