ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 20/07/1949

דיון בשאלת מס ההכנסה של האישה העובדת; מינוי ועדת משנה למסי עקיפין; שאלת מס ההכנסה של האישה העובדת; שמיעת משלחת חברות הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים