ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/07/1949

קביעת סדר עבודה לוועדה; שינויים בחוק מס ההכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים