ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 11/07/1949

אישור השקעות יסוד בהתאם לפקודת שטרי המקרקעים; דיון בהחלטות ועדת המשנה לענייני תקציב הכנסת; ועדת המשנה לרכוש נפקדים; מינוי ועדת המשנה לענייני תקציב הבטחון; שאלת העונשין בקשר עם פקודת המטבע הזרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים