ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/07/1949

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים