ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/06/1949

הסכום הכולל של שטרי מקרקעין ומטרת הוצאתה; הסמכות להוציא שטרי מקרקעין; תשלום ובטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים