ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 13/06/1949

הלוואה לפקידי הממשלה למטרת שיכון; העברות מסעיף לסעיף - אישור מסקנות ועדת המשנה; הצעת חוק ערבויות לפרדסנות; ויכוח על הפרוצדורה בקשר לדיון בחוק שטרי המקרקעין בכנסת; חוק תיקון פקודת הספירטים הממותלים, התש"ט-1949; תיקון תקנות ההגנה (כספים); תקציב שנת 1949/50

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים