ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 06/06/1949

דוח על עבודת ועדות המשנה לתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים