ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 26/06/1951

הבחירות בעכו; המשך הדיון במעמדם החוקי של תושבים במושבי עובדים (דו"ח מאספות באלג'יה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים