ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 05/06/1951

דיון הכרוז המשותף של המפלגות; חוק הבחירות לגופים ציבוריים המשך; מעמדם החוקי של תושבים במושבי העובדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים