ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 03/04/1951

גמר סיכום סקירת שר הפנים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים