ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 02/01/1951

סקירת שר הפנים של פעולות משרדו וענייני השלטון העצמי; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים