ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 12/12/1950

המשך הדיון על המצב בבתי הסוהר; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים