ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/08/1950

חוק תקציב השירותים הדתיים היהודים, התש"י - 1950; חוק העיריות (הוראות שונות) תש"י 1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים