ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 18/07/1950

חוק העיריות (הוראות שונות) (מס' 2), התש"י-1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים