ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 11/07/1950

חוק העיריות (הוראות שונות), התש"י-1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים