ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 07/11/1949

חוק לתיקון פקודת העיריות, התש"י-1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים